Yarasa Tipi Asma Germe Çadır / ALKENT

Yarasa Tipi Asma Germe Çadır; Villa bahçe ve havuz üstü gölgelendirilmesi için uygulanan asma germe sistem çadırımız.